Buddhista tanulmányok

Buddhista tanulmányok

Buddhista szigorlati tételek

2024. február 07. - Nagy Szabolcs 321

A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA

(2023. januártól érvényes)

atankapuja_logo_kek_kocka-2.jpg
I. SZÓBELI VIZSGATÉTELEK


A záróvizsga értékelésében a szakdolgozat védése 2/3-ad részben, a buddhista szóbeli vizsga pedig 1/3- ad részben játszik szerepet.
A szóbeli vizsgán a két témakörből egy-egy tételt kell húzni. A vizsgán elsősorban a buddhizmussal kapcsolatos általános tájékozottságot és az összefüggések átlátásának képességét kívánja felmérni. A zárójelbe tett kulcsszavak csupán eligazító jellegűek, így az adott tételek kifejtése és megbeszélése során a témába vágó egyéb kérdések is felmerülhetnek.

(A) A BUDDHIZMUS TÖRTÉNETE, ISKOLÁI ÉS ALAPGYAKORLATAI
1. A Buddha és kora. A Buddha élete, tanítványai és kortársai; a Szangha megalapítása; a Buddha korának társadalma; nézetek arról, mikoris élt a Buddha; a Buddha néhány fontosabb beszéde [szutta].

2. A hínajána buddhizmus iskolái. A „hínajána” kifejezés jelentése és eredete; a buddhista zsinatok története; a théraváda, szarvásztiváda, szautrántika, pudgalaváda és egyéb hínajána iskolák; a páli és szanszkritnyelvű kánonok; néhány posztkanonikus mű.

3. A mahájána buddhizmus iskolái. A „mahájána” kifejezés jelentése és eredete; a mahájána kialakulásának története; a legfontosabb mahájána szútrák; a mahájána főbb iskolái – Virágfüzér, T’ien T’ai, Tiszta Föld, cs’an/zen irányzatok; filozófiai iskolák: madhjamaka, jógácsára, tathágatagarbha,– és azok főbb képviselői.

4. A vadzsrajána buddhizmus iskolái. A „tantrajána” és „vadzsrajána” kifejezések jelentése; a vadzsrajána buddhizmus eredete; mahásziddhák, a legfontosabb tantrikus szövegek; a kínai, japán és tibeti vadzsrajána iskolák – pl. csen-jen, shin-gon, nyingmapa, szakjapa, kagyüpa, gelugpa – és azok főbb képviselői.

5. A buddhista meditációk. A meditáció két alaptípusa: szamatha/samatha és vipasszaná/vipasjaná; szatipatthána, szamádhi, dzshána/dhjána, bhávaná; a théraváda gyakorlatai; a mahájána meditációk; a vadzsrajána módszerei.

6. Buddhista szertartások és rítusok. Menedékvétel; szerzetessé avatás; upószatha ünnepnapok; a vészákh jelentősége; a paritták, púdzsák: mantrák, dháraník, szádhanák: mandalák, mudrák, szertartások eszközei.

(B) A BUDDHIZMUS ALAPJAI: SZÍLA, ÖSVÉNYEK SZINTJEI ÉS A BUDDHISTA FILOZÓFIÁK
1. A buddhizmus etikája. Az erkölcs helye és szerepe a buddhista gyakorlásban; az öt/nyolc/tíz erkölcsi alapelv; az erkölcs és a fegyelmi szabályok; a fegyelmi vétségek fajtái a Vinaja szerint.

2. Ösvények és szintek. (a hallgató által választható):

  • théraváda: szíla, szamádhi, pannyá, hit és tudás; tudás [nyána] és bölcsesség [pannyá]; a megvilágosodottak típusai: arija puggala – a négy nemes ember, az arahat, a paccsékabuddha és a szammászambuddha.
  • mahájána: bódhiszattva – a 3 bódhicsitta ösvénye: szándék-bódhicsitta, a négy mérhetetlen; bódhicsitta a cselekvésben: a páramiták ösvénye, upája (karuná) és pradnyá, hit és tudás, erény és tudásfelhalmozás; végső bódhicsitta: két üresség; a megvalósítás szintjei: a bhúmik; a két nirvána; a Tiszta Földek, a Három Test.
  • tantrajána/vadzsrajána: eredmény-ösvény, a beavatás; a felépítés és beteljesedés jógái, a tantrák négy szintje: krijá, csarjá, jóga és anuttara tantrák; az „atya” és az „anya” tantrák, mahámudrá.

3. A Buddha Tana. A négy nemes igazság és a nemes nyolcrétű ösvény; az öt halmaz, a dhátuk és ájatanák; a függő keletkezés; a karma; a létforgatag, valóság három ismertető jegye és a nirvána stb.

4. A hínajána abhidhamma-tana. Mi az „abhidhamma”; a valóság plurális felfogása: a dhammák; a dhammák osztályozásának szempontjai (rúpa, csitta, csétasziká, nibbána); szvabháva és laksana; a két igazság: látszat és valóság; szarvásztiváda: a dharmák aktualitása és potencialitása; szautrántika: a pillanatnyiság tana.

5. A mahájána valóság szemlélete. A két igazság tana: az üresség és a tudat; látszat és valóság: dharma és dharmatá, lókadhátu és dharmadhátu, rúpakája és dharmakája; szamszára és nirvána; a „kettős igazságok”, a különböző mahájána iskolák szerint.

6. A jógácsára és madhjamaka filozófiája. A jógácsára filozófiája: Vaszubandhu; a jógácsára, csittamátra, vidnyaptimátra és vidnyánaváda jelentései; a triszvabháva és trilaksana; a kettős igazság; az álajavidnyána és a nyolcféle tudat; a megvilágosodás útja. A madhjamaka filozófiája: Nágárdzsuna; a középút jelentései; a függő keletkezés, a lét és nemlét, valamint az üresség fogalmai; pudgala-nairátmja és dharma-nairátmja; csatuskóti; prapanycsa, vikalpa, pradnyapti; szvabháva és szvalaksana; a „kettős igazság”; prászangika és szvátantrika.

 

II. IRODALOMJEGYZÉK A BUDDHISTA SZIGORLATHOZ

Az itt megadott irodalom csupán tájékoztató jellegű, amelyből mindenki maga válogathatja össze azokat a műveket, amelyekből az egyes témakörökhöz felkészül és amelyek a vizsgán számon kérhetők. A lista nem „teljes”, így más írásokkal kiegészíthető. [A nehezen beszerezhető könyvek és más oktatási segédanyagok elérését megkönnyítendő, a felsorolt irodalom kiemelt részét, a tanárok által leginkább ajánlott műveket az érintett hallgatók számára elérhetővé tesszük az elektronikus tanulmányi rendszerben (Moodle, e-learning)]


A BUDDHA TANÍTÁSA
Források
1. A buddhizmus alaptanításai. A Tan Kapuja Buddhista Főiskola jegyzete, 1994 (Fordította: Takács László)
2. A létesülés gyökere. A Mūlapariyāya Sutta szövege és kommentárjai. Bp., (Szerkesztette: Bhikkhu Bodhi)
3. A vallomás szavai. A korai buddhizmus szerzetesi szabályzata. Bp., 1994 (Ford: Farkas László)
4. Brahmajāla Sutta. A nézetek mindent felölelő hálója. Bp., 1995 (Szerk: Bhikkhu Bodhi)
5. Buddha beszédei. Bp., 1989 (Ford: Vekerdi József)
6. Dhammapada – Az erény útja. Bp., 1994 (Ford: Fórizs László)
7. Dhammapada. A Tan ösvénye. Bp., 1999 (Ford: Vekerdi József)
8. Dzsátakák. Buddhista születésregék. Bp., 1998 (Ford: Vekerdi József)
9. Khuddakapāþha. Rövid szövegek a Buddha beszédeiből. A Tan kapuja Buddhista Főiskola jegyzete, 1998 (Ford: Porosz Tibor)
10. Satipaṭṭhāna. A buddhista meditáció szíve. Bp., 1994 (Szerk: Nyanaponika Thera)

Másodlagos irodalom
1. Bodhi, Bhikkhu: Nemes Nyolcrétű Ösvény. Bp., 1993
2. Lénard Jenő: Dhammó. Bevezetés a Buddhó tanába. I-II. Bp., 1912-13
3. Porosz Tibor: A buddhista filozófia kialakulása és fejlődése a théraváda irányzatban. Bp., 2000
4. Schmidt József: Buddha élete, tana és egyháza. Bp., 1995
5. Suriyabongs-Nyanatiloka-Nyanaponika: Bevezetés a buddhizmusba. Bp., 2000
6. Análajó: Szatipatthána – A megvalósítás egyenes útja (fordította Tóth Zsuzsanna), TKBF, 2007

A HÍNAJÁNA BUDDHIZMUS ISKOLÁI ÉS FILOZÓFIÁJA
Források
1. Anuruddhācariya: A Felsőbb Tan foglalata. A Tan Kapuja Buddhista Főiskola jegyzete. 1997 (Fordította: Porosz Tibor)
2. U Pandita, Sayadaw: Még ebben az életben (fordította: Schütz J. István), Buddhista Vipassana Alapítvány – A Tan Kapuja Buddhista Egyház, 2010

Másodlagos irodalom
1. Govinda, Anagarika: A korai buddhista filozófia lélektani attitűdje. Bp., 1992
2. Porosz Tibor: A buddhista filozófia kialakulása és fejlődése a théraváda irányzatban. Bp., 2000
3. Skilton, A.: A buddhizmus rövid története. Bp., 1997
4. Szumédhó, Ácsán: Csittavivéka. A csöndes tudat tanítása. Bp., 2000
5. Szumédhó, Ácsán: Így van ez – A valóság természete (fordította Tóth Zsuzsanna), Buddhapada Alapítvány, 2004
6. Szucsittó, Ácsán: Buddhista meditáció, Buddhapada Alapítvány, 2007

A MAHÁJÁNA BUDDHIZMUS ISKOLÁI ÉS FILOZÓFIÁJA
Források
1. Buddhista logika. Történelem és kultúra, 12. füzet. Bp., 1995
2. Folyik a híd. Zen/csan-buddhista anekdótakincs. Bp., 1990 (Ford: Terebess Gábor)
3. Gyémánt áttörés. A Gyémántvágó Szútra és magyarázatai. Bp., 2000 (Ford: Agócs Tamás)
4. Gyémánt szútra. [= Gyémánt szútra; Meditációs szútra Amitájuszról; rövidebb és hosszabb Boldogság Föld szútra; részlet az Avatamszaka szútrából; a hoszabb és a rövidebb Szív szútra]. Bp., 1998 (Ford: Bánfalvi András)
5. A jógácsára filozófiája. Bp., 1997 (Ford: Takács László)
6. Kapujanincs Átjáró. Kínai csan-buddhista példázatok. Bp., 1987 (Ford: Miklós Pál)
7. Kínai buddhista filozófia. Történelem és kultúra, 10. füzet. Bp., 1994 (Ford: Tőkei Ferenc)
8. Lótusz szútra. Bp., 1995 (Ford: Porosz Tibor)
9. Nágárdzsuna. A mahájána buddhizmus mestere. Bp., 1997 (Ford: Fehér Judit)
10. Nāgārjuna: Hetven strófa az ürességről. (Kézirat a könyvtárban).
11. Sza-Szkja Pandita: A bölcsesség kincsestára. Bp., 1984 (Ford: Tandori Dezső)
12. Szív szútra – Lankávatára szútra. Bp., 2001 (Ford: Bánfalvi András; Migray Emőd)
13. Tibeti buddhista filozófia. Történelem és kultúra, 11. füzet. Bp., 1994
14. Vimalakirti szútra – Lótusz szútra. Bp., 2000 (Ford: Kertész Éva; Porosz Tibor)

Másodlagos irodalom
1. Agócs Tamás: A megvilágosodáshoz vezető út állomásai. (Bevezetés).In: Tibeti buddhista filozófia. Történelem és kultúra, 11. füzet. Bp., 1994
2. Agócs Tamás: Az éntelenség logikai bizonyítása. (Bevezetés). In: Buddhista logika. Történelem és kultúra, 12. füzet. Bp., 1995
3. Agócs Tamás: Buddhista ismeretelmélet. A Tan Kapuja Buddhista Főiskola jegyzete, 1996
4. Conze, E.: A buddhizmus rövid története. 2000
5. Csikó, Komacu: A békéhez vezető út. Bp., 1999
6. Fajcsák Györgyi: A kínai buddhizmus művészete a 10-19. században. A buddhizmus művészete 1. Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Múzeum, Bp., 1994
7. Fehér Judit: A buddhista középút filozófiája. (Bevezetés). In: Tibetibuddhista filozófia. Történelem és kultúra, 11. füzet. Bp., 1994
8. Fehér Judit: A korai madhjamaka buddhista logika és előzményei.(Bevezetés). In: Buddhista logika. Történelem és kultúra, 12. füzet. Bp.,1995
9. Fehér Judit: Nágárdzsuna. A mahájána buddhizmus mestere. Bp., 1997(Bevezetés)
10. Hamar Imre: A „csak-tudat” buddhista iskola tantételei. (Bevezetés).In: Tibeti buddhista filozófia. Történelem és kultúra, 11. füzet. Bp., 1994
11. Hamar Imre: A „csak-tudatosság” logikai bizonyítása. (Bevezetés). In: Buddhista logika. Történelem és kultúra, 12. füzet. Bp., 1995
12. Hamar Imre: Kínai buddhizmus a középkorban. Történelem és kultúra,15.füzet. Bp., 1998
13. Hamar Imre: A kínai buddhizmus története. (Kézirat a könyvtárban).
14. Horváth Z. Zoltán: A buddhista ismeretelmélet egyik részterülete: a következtetések tana. (Bevezetés). In: Buddhista logika. Történelem és kultúra, 12. füzet. Bp., 1995
15. Janits Judit-Hetényi Ernő: A japán shingon iskola ezotérikus tanai. Buddhista Misszió, Bp., 1987 (Ryūjun Tajima munkája alapján)
16. Kelényi Béla-Vinkovics Judit: Tibeti és mongol buddhistatekercsképek. A buddhizmus művészete 2. Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Múzeum, Bp., 1995
17. Miklós Pál: A zen és a művészet. Bp., 1978
18. Porosz Tibor: Lótusz szútra. Bp., 1995 (Bevezetés és magyarázatok)
19. Serab Gyalcen Amipa Láma: A lótusz megnyitása. Bp., 1990
20. Skilton, A.: A buddhizmus rövid története. Bp., 1997
21. Somogyvári Zsolt: A tantrikus buddhizmus. (Bevezetés). In: „Vászonruhám, akár az égő parázs…”. Válogatás Milarepa dalaiból. Bp.,1997
22. Szöpa, Lhündrup: Tibeti buddhizmus első kézből. I. Bp., 1995
23. Takács László: A jógácsára filozófiája. Bp., 1997 (Bevezetés)
24. Tenzin Gyatso (a XIV. Dalai Láma): Tibeti buddhizmus – kulcs a középső úthoz. Bp., 1992
25. Tibeti tanítók titkos tanításai. [Evans-Wentz, W.Y]. Bp., 1994
26. Tsultrim, Khenpo-Hookham, S.: A buddhista ürességmeditációfokozatai. Bp., 1997
27. Varsányi György: A csan buddhizmus története. Bp., Buddhista Misszió, 1984
28. Watts, A.: A zen útja. Bp., 1997

IDEGEN NYELVŰ AJÁNLOTT IRODALOM
1. Anacker, St.: Seven Works of Vasubandhu. The Buddhist Psychological Doctor. Delhi, 1994
2. Batchelor, St.: A Guide to the Bodhisattva’s Way of Live. (Sāntideva: Bodhicaryāvatāra). Dharamsala, 1979
3. Chang, Garma C.C.: A Treasury of Mahāyāna-Sūtras. Selections from theMahā-ratnakūtaSūtra. Pennsylvania–London, 1983
4. Conze, E.: Buddhism, its Essence and Development. Oxford, 1953
5. Conze, E.: Der Buddhismus. Wesen und Entwicklung. Stuttgart, 1953
6. Conze, E.: Buddhist Texts Through the Ages. Oxford, 1954
7. Conze, E.: The Short Prajñāpāramitā Texts. London, 1973
8. Cowell, E.B.: Buddhist Mahayana Texts. Delhi, 1990
9. Dutt, N.: Mahayana Buddhism Calcutta, 1976
10. Emmerick, R.E.: The Sūtra of Golden Light. London, 1970
11. Frauwallner, E.: Die Philosophie des Buddhismus. Berlin, 1958
12. Gampopa: The Jewel Ornament of Liberation. London, 1959
13. Gampopa: Juwelenschmuck der geistigen Befreiung. München, 1989
14. Hirakawa, A.: A History of Indian Buddhism. Delhi, 1993
15. Hurvitz, I.: Scripture of the Lotus Blossom of the Fine Dharma. NewYork, 1976
16. Kalupahana, D.J.: Mūlamadhyamakakārikā of Nāgārjuna. The Philosophy of the Middle Way. Delhi, 1991
17. Kalupahana, D.J.: A History of Buddhist Philosophy. Continuities and Discontinuities. Honolulu, 1992
18. Mehlig, J.: Weisheit des alten Indien. Band 2., Buddhistische Texte.München, 1987
19. Schumann, H.W.: Buddhism. An Outline of Its Teachings and Schools. Wheaton, 1973
20. Schumann, H.W.: Mahāyāna-Buddhismus. München, 1990
21. Singh, A.: The Sautrāntika Analytical Philosophy. Delhi, 1995
22. Snellgrove, D.: Indo-Tibetan Buddhism. Boston, 1987
23. Suzuki, D.T.: Manual of Zen Buddhism. New York, 1960
24. Suzuki, D.T.: The Lankavatara Sutra. Boulder, Colorado, 1978
25. Suzuki, D. T.: Studies in the Lankavatara Sutra. New Delhi, 1998
26. Stcherbatsky, Th.: Buddhist Logic. Delhi, 1993
27. Steinkellner, E.: Śāntideva: Eintritt in das Leben zur Erleuchtung (Bodhicaryāvatāra). Düsseldorf, 1981
28. Thurman, R.A.F.: The Holy Teaching of Vimalakårti. Delhi, 1991
29. Warder, A.K.: Indian buddhism. Delhi, 1980
30. Watanabe, F.: Philosophy and its Development in the Nikāyas and Abhidhamma. Delhi, 1983
31. Willemen-Dessein-Cox: Sarvāstivāda Buddhist Scholasticism. Leiden/New York/Köln, 1980
32. Williams, P.: Mahāyāna Buddhism. London, 1989
33. Winternitz, M.: Der Mahayana-buddhismus nach Sanskrit- und Prakrittexten. Tübingen, 1930

Buddhista Magazinok és Folyóiratok listája

List of Buddhist Magazines & Journals

Magazinok (Magazines)

Bitter Winter - Vallásszabadsággal és az emberi jogokkal foglalkozó magazin.

Buddha Weekly - Non-profit egyesület, amely az ingyenes Buddha Dharma oktatásnak és fontos küldetésének szenteli magát: Terjessze a Dharmát!

Buddhanet - Buddhista oktatási és információs hálózat.

Buddhism Now - Online buddhista magazin, amely a buddhizmus gykorlásához ad tanácsokat.

Buddhism Today - A magazin célja, hogy ízelítőt adjon a Karma Kagyü iskola tibeti buddhizmusáról, és különösen a Kagyü vonalon belül a Gyémánt Út buddhizmusról.

Buddhismus Aktuell - A Deutschen Buddhistischen Union magazinja negyedéves megjelenéssel.

Buddhist Art Meditations (BAM) Journal - Online folyóirat a kreatív és buddhista gyakorlatok közötti kapcsolatokról.

Buddhist Times - Célja a buddhizmus újraélesztése szülőhelyén, Indiában, a buddhizmus terjesztése, aktualizálása.

Buddhistdoor Global (BDG) - Online buddhista folyóirat, amely angol nyelvű buddhista tartalmak széles skáláját nyújtja a világnak.

Buddhizmus Ma - A magyarországi Gyémánt Út buddhista közösség kiadványa, melynek célja, hogy élő lenyomata legyen annak a hiteles buddhista átadásnak, ami a Nyugaton élő világi és jógi gyakorlókat célozza meg.

European Buddhist Magazine - Az EBU negyedévente megjelenő magazinja, amely cikkeket, interjúkat és egyéb tartalmakat közöl - főként európai buddhistáktól.

Killing the Buddha - Vallással, kultúrával és politikával foglalkozó online magazin.

Lion’s Roar - Nyomtatott és digitális buddhista magazin.lr.jpg

Buddhadharma - A Lion's Roar negyedéves folyóirata elkötelezett gyakorlók számára.

Mandala Magazine - A Mandala 1987-2021 között jelent meg, mély tanításokat, inspiráló cikkeket és mélyreható interjúkat osztott meg.

Mountains and Rivers - A Zen Mountain Monastery új éves folyóirata beszélgetéseket kínál a kreatív gyakorlatról, a karma működéséről, és arról, hogy egy dharma gyakorló közösség hogyan kezeli a faji és nemi előítéleteket.

Shambhala Times - Egy közösségi fórum a Shambhala mandala minden részéből származó hírek és nézetek számára, mely az emberek egyéni nézőpontjait mutatja be, és maga nem foglal állást a kifejtett tartalmakkal és nézetekkel kapcsolatban.

The Buddhist News - Online magazin buddhista tartalmakkal.

The Journal of the Order of Buddhist Contemplatives - Nemzetközi, negyedévente megjelenő kiadvány, amely azt a célt szolgálja, hogy a zen-t tanuló embereknek módot biztosítson arra, hogy tanítást, bátorítást és híreket kapjanak a különböző csoportjaink és templomaink eseményeiről.

The Wisdom Journal - Az évente kétszer megjelenő magazin kivonatokat közöl a Wisdom Publications legújabb címeiből, lenyűgöző fényképeket, információkat az új kiadványokról.

Tricycle - Az első számú független, buddhista folyóirat Nyugaton.tr.jpg

Urthona – Buddhism & art - Kortárs művészetet, nyugati és a hagyományos buddhista művészeteket buddhista szemszögből bemutató magazin.

UTK ISIC Bulletin - A Rajamangala University of Technology Krungthep, Tudományos, Innovációs és Kulturális Intézetének többcélú, havi kiadványa.

Wisdom Magazine - A melbourne-i Mahamevnawa kolostor kiadványa.

World Tribune and Living Buddhism - A Soka Gakkai International USA dupla kiadványa különféle témákkal.

Zen Tükör - A Tan Kapuja Zen Közösség magazinja.

 

Folyóiratok (Journals)

Asian Philosophy - Nemzetközi folyóirat, amely indiai, kínai, japán, buddhista és iszlám filozófiai hagyományokkal foglalkozik.

Buddhist Studies Review - A folyóirat a buddhizmus minden területéről igyekszik minőségi tanulmányokat közölni.

Buddhist-Christian Studies - A buddhizmus és a kereszténység, valamint ezek történelmi és kortárs kapcsolatainak szentelt tudományos folyóirat, amely átgondolt cikkeket, konferencia beszámolókat és könyvismertetéseket közöl.bcs.png

Canadian Journal of Buddhist Studies - Nyílt hozzáférésű, online kiadvány, amely a buddhista tanulmányok minden területét lefedi.

Contemporary Buddhism - A buddhizmus jelenlegi helyzetével és befolyásával, a buddhista és vallási tanulmányokkal, a buddhizmus és a nyugati kultúra találkozásával kapcsolatos kutatásokat publikál.

Dhammadhara Journal of Buddhist Studies - Kutatási eredmények és tudományos cikkek forrása.

Hualin International Journal of Buddhist Studies - Ez a szakmailag lektorált folyóirat a buddhizmussal kapcsolatos interdiszciplináris, több forrásból származó, multimédiás és kultúrákon átívelő tudományos kutatásokat emeli ki.

IBC Journal of Buddhist Studies (IBCJBS) - Célja a buddhista tanulmányok számos tudományágának, mint például a tanítás, történelem, kultúra, etika, logika, társadalomfilozófia, valamint az összes buddhista hagyományra vonatkozó szöveges és összehasonlító tanulmányok kutatásának előmozdítása.

Insight Journal - A buddhista hagyomány mélységének és átalakító jelentőségének alapos tisztelete és megbecsülése, a kritikai vizsgálat és az összehasonlító perspektíva mindegyike kifejezésre jut a Barre Center for Buddhist Studies 1994 óta megjelenő Insight Journal című folyóiratában.

International Journal of Buddhist Thought & Culture (IJBTC) - Célja, hogy előmozdítsa a buddhizmus tanulmányozását, gondolkodásának és kultúrájának sokszínűségét.is_538737.jpg

Japanese Journal of Religious Studies - A japán vallások tanulmányozásával kapcsolatos kutatások publikálására szakosodott, lektorált folyóirat.

Journal of Buddhist Ethics - Az első tudományos folyóirat, amely teljes egészében a buddhista etikával foglalkozik.

Journal of Buddhist Philosophy - A buddhista filozófia minden területével foglalkozó, magas színvonalú eredeti cikkeket és könyvismertetéseket tesz közzé.

Journal of Buddhist Studies (JBS) - Tanulmányok a buddhizmus történetével, kultúrájával, régészetével, művészetével, filológiájával, antropológiájával, szociológiájával, teológiájával, filozófiájával, gyakorlatával, vallások közötti összehasonlító tanulmányokkal és más, a buddhizmushoz kapcsolódó témákkal.

Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University - Thai és angol nyelvű folyóirat, mely a buddhizmusról szóló tudományos cikkeket tesz közzé.

Journal of Buddhist Studies (Journal of the Centre for Buddhist Studies, Sri Lanka) - Tudományos folyóirat srí lankai és hong kongi közös kiadásban.

Journal of Chan Buddhism - East Asian and Global Perspectives - Az első olyan angol nyelvű folyóirat, amely kifejezetten a kínai csan, a koreai sŏn, a vietnami thìên és a japán zen buddhizmus tudományos kutatásait mutatja be.

Journal of Chinese Buddhist Studies (JCBS) - Lektorált, tudományos folyóirat, amely a kínai buddhizmus történeti tanulmányozásával foglalkozik.

Journal of Dharma Studies - A hindu, dzsainista és buddhista hagyományok interszubjektív megértésére és gyakorlati alkalmazására összpontosít.

Journal of Gandhāran Buddhist Texts - A folyóirat ősi gandhárai buddhista szövegek digitális kiadásait jelentetni meg, amelyek tartalmaznak diplomáciai kiadást, rekonstruált kiadást, fordítást, szójegyzéket, paleográfiai elemzést, valamint keretes elbeszéléseket és kontextuális információkat.

Journal of Global Buddhism - Nyílt hozzáférésű folyóirat, amely a buddhizmus tanulmányozásával foglalkozik.

Journal of Indian and Buddhist Studies - Japán kiadású folyóirat, melynek fő területei a filozófia és a vallás.

Journal of Indian Philosophy - A klasszikus és modern indiai gondolkodás széles spektrumát járja körül.

Journal of International Buddhist Studies (JIBS) - Lektorált folyóirat, amely eredeti kutatási tanulmányokat és tudományos cikkeket tesz közzé.

Journal of the International Association of Buddhist Studies (JIABS) - A buddhista tanulmányok minden területéről várja a tudományos hozzájárulásokat. Nem közöl rövid könyvkritikákat, csak hosszú és tartalmas áttekintő cikkeket.

Journal of the Oxford Centre for Buddhist Studies (JOCBS) - Minden olyan cikket közzétesz, amely növeli a buddhizmus bármely aspektusának ismeretét és/vagy megértését.

Journal of World Buddhist Cultures - Szakmailag lektorált folyóirat, amelynek célja a buddhizmussal kapcsolatos széles körű ismeretek fejlesztése és terjesztése.

Keréknyomok - A Tan Kapuja Egyház orientalisztikai és buddhológiai folyóirata.kereknyomok_2023_15_jpg-kereknyomok_2023_15_jpg-99d8da46-5b2f-4693-b7a5-3001a44e2195.jpeg

Korean Journal of Buddhist Studies (KJBS) - Negyedévente jelentet meg tudományos dolgozatokat és kritikai könyvismertetéseket. Célja a buddhista tanulmányok előmozdítása Dél-Koreában.

Monumenta Nipponica - Angol nyelvű lektorált folyóirat, amely kiemelkedő kutatásokat és fordításokat tesz közzé, valamint mértékadó könyvismertetéseket jelentet meg a premodern és modern japán tanulmányok területén.

Monumenta Serica. Journal of Oriental Studies - Elsősorban a kínai kultúrával foglalkozik, de kínai címe - Huayi xuezhi (azaz Scholary Journal on China and Neighbouring Countries) - arra utal, hogy a publikációk olyan témákkal is foglalkozhatnak, mint a japán, mongol, mandzsu, tibeti vagy koreai tanulmányok, amennyiben szorosan kapcsolódnak Kínához.

Pacific World: Journal of the Institute of Buddhist Studies - Éves, nyílt hozzáférésű, anonim lektorált, angol nyelvű folyóirat, amely a buddhizmusról általában, és különösen a Jōdo Shinshū buddhizmusról szóló tanulmányok terjesztését szolgálja.

Philosophy East and West - A filozófia nem nyugati hagyományainak tudományos műveltségét elősegítő folyóirat a legmagasabb színvonalú tudományos munkákat publikálja, amelyek ezeket a kultúrákat az angol-amerikai filozófiával való kapcsolatukban helyezik el.

Singaporean Journal of Buddhist Studies - A Szingapúri Buddhista Főiskola által kiadott, lektorált tudományos folyóirat.

Studies in Humanistic Buddhism (SHB) - Tudományos cikkeket és könyvrecenziókat tesz közzé a buddhista tanulmányok széles területéről.

Subhasita: Journal of Buddhist and Religious Studies - Indonéz kiadású lektorált, tudományos folyóirat, amely a buddhizmus minden fajtájának tudományos tanulmányozását támogatja.

Távol-keleti Tanulmányok - Journal of East Asian Cultures - Az ELTE Bölcsészettudományi Kar Távol-keleti Intézetének hivatalos folyóirata.cover_issue_639_hu_hu.png

The Eastern Buddhist - A buddhizmus minden aspektusáról közöl cikkeket, valamint klasszikus buddhista szövegek és modern buddhista gondolkodók műveinek angol fordításait.

The Indian International Journal of Buddhist Studies - Lektorált, tudományos folyóirat, amely a buddhizmus minden fajtájának tudományos tanulmányozását támogatja.

The Journal of International Association of Buddhist Universities (JIABU) - Évente kétszer megjelenő tudományos folyóirat, mely a buddhizmus, a szociológia, a szabad művészetek és a bölcsészet- és társadalomtudományok multidiszciplináris területeire összpontosít.

The Journal of the International College for Postgraduate Buddhist Studies - Japán kiadású folyóirat.

The Middle Way - Journal of The Buddhist Society - Negyedévente megjelenő folyóirat neves buddhista tanítók és tudósok cikkeit tartalmazza a buddhista elmélet, gyakorlat, történelem stb. különböző aspektusairól, valamint egyéb kiegészítő érdekességeket.

Western Buddhist Review - A Triratna Buddhista Rend és közösség ingyenes, online, lektorált, tudományos folyóirata.

Nemzetközi hírek 2023. december - Elkötelezett buddhizmus

Vallásközi ima a világbékéért 2024

Az Egyesült Államok Buddhista Szövetsége (BAUS) mindenkit meghív az "Újévi vallásközi ima a világbékéért" című rendezvényre 2024. január 1-jén (hétfőn), újév napján. Délelőtt 10:00 órakor kezdődik. Az idei eseményre személyesen a Kuan Yin Hallban kerül sor.

Olyan vallási csoportok képviselői, mint például a buddhizmus, kereszténység, judaizmus, iszlám, hinduizmus, bahai, stb. képviselői, valamint helyi kormányzati tisztviselők lesznek jelen.

 

Az Európai Bizottság és a főképviselő elfogadta a "Nincs helye a gyűlöletnek: Európa egyesüljön a gyűlölet ellen" című közleményt – adta hírül az EBU (European Buddhist Union)

A közlemény cselekvésre szólít fel minden európait, hogy lépjen fel a gyűlölet ellen, és álljon ki a tolerancia és a tisztelet mellett.

Az elmúlt hetekben olyan jeleneteket láttunk Európában, amelyekről azt reméltük, hogy soha többé nem fordulnak elő. Európában riasztóan megnőtt a gyűlöletbeszéd és a gyűlölet-bűncselekmények száma, és a bizonyítékok azt mutatják, hogy a zsidó és a muszlim közösségek különösen érintettek, ezért ez a közlemény felvázolja a Bizottság által javasolt válaszlépések egyes elemeit, például a gyűlöletbeszéd elleni küzdelem fokozását, a tudatosság növelését célzó oktatás előmozdítását és a kegyeleti helyek védelmét.

Az egyházakkal, vallási egyesületekkel, filozófiai és polgári szervezetekkel (melynek az EBU is része) folytatott #Article17 párbeszédet említi, mint a vallási és polgári közösségek közötti tolerancia fokozásának és a tisztelet előmozdításának módjait feltáró lehetőséget.

 

A Buddhist Global Relief (BGR) Ugandában is jelen van

A BGR egyik ugandai partnere a Béke Iskola. Az ugandai Bulegában található Béke Iskolát 2008-ban alapította az Uganda Buddhista Központ alapítója és apátja, a nagytiszteletű Bhikkhu Buddarakkhita azzal a céllal, hogy magas színvonalú kisgyermekkori nevelési programot biztosítson a helyi gyermekek számára. Ez a projekt tizenkét gyermek oktatását támogatja. Az iskola az ugandai nemzeti tanterv mellett mindfulness-alapú oktatást nyújt, és a buddhista értékeket tanítja: etika, együttérzés, bölcsesség, afrikai társadalmi értékek és kultúrák, kézművesség és nagylelkűség.

 

Acharn Yai buddhista apáca megkapta a The International Alliance for Women (TIAW) World of Difference Award díját az oktatás kategóriában.

A Dharmajarinee Witthaya School a BGR thaiföldi partnere, amely hátrányos helyzetű családokból származó lányokat oktat. Az iskola alapító-igazgatója, Acharn Yai buddhista apáca megkapta a The International Alliance for Women (TIAW) World of Difference Award díját az oktatás kategóriában. Ez az évente kiosztott, rangos díj világszerte olyan rendkívüli személyiségeket ismer el, akik hozzájárultak a nők gazdasági szerepvállalásának erősítéséhez. A Dhammajarinee vezetésével Acharn Yai nagymértékben hozzájárult több mint 4000 fiatal nő anyagi helyzetének javításához - akik ezáltal segítenek megtörni a generációs szegénység körforgását. A Dhammajarinee-ben a végzősök 90%-a főiskolára megy, és minden diák szakképzettséget tanul az önellátó, önálló jövő érdekében. Az iskolában mindenki hálás azért, hogy Acharn Yai-t ilyen jelentős elismerésben részesítették a három évtizeden át tartó fáradhatatlan munkájáért, amelyet a hátrányos helyzetű thaiföldi fiatal nők társadalmi-gazdasági helyzetének javítása érdekében végzett.